Ova godina je ispunjena lepim trenucima. ORKESTAR STARI GRAD je dobio novog člana. Naši dragi prijatelji i kolege, Draško i Aleksandra Subotić, su 27.06.2015. postali roditelji. Dobili su Andreja ? Čestitamo im!!!!