Kalendar

2023. Godina

Jun
01.06.2023.
Proslava rođendana
Čačak
02.06.2023.
Proslava rođendana
Čačak
10.06.2023.
Venčanje
Čačak
16.06.2023.
Proslava rođendana
Čačak
17.06.2023.
Proslava rođendana
Čačak
18.06.2023.
Venčanje
Beograd
24.06.2023.
Proslava rođendana
Čačak
Jul
12.07.2023.
Proslava rođendana
Ivanjica
14.07.2023
Proslava rođendana
Gornji Milanovac
16.07.2023.
Koncert
Čačak
22.07.2023.
Sajam Vina
Kragujevac
28.07.2023.
Proslava rođendana
Čačak
Avgust
03.08.2023.
Proslava rođendana
Gornji Milanovac
12.08.2023.
Proslava rođendana
Gornji Milanovac
31.08.2023.
Proslava
Beograd
Septembar
01.09.2023.
Proslava
Beograd
02.09.2023.
Rođendan
Čačak
09.09.2023.
Rođendan
Čačak
29.09.2023.
Rođendan
Čačak
Oktobar
04.10.2023.
Proslava
Beograd
12.10.2023.
Proslava
Beograd
Novembar
17.11.2023.
Rođendan
Čačak
18.11.2023.
Rođendan
Čačak
23.11.2023.
Koncert
Čačak
Decembar
05.12.2023.
Proslava
Beograd
15.12.2023.
Proslava
Čačak
16.12.2023.
Rođendan
Čačak

2022. Godina

Januar
28.01.2022.
Proslava
Tara
Februar
19.02.2022.
Proslava rođendana
Čačak
27.02.2022.
Proslava rođendana
Kragujevac
Mart
05.03.2022.
Proslava 8. marta
Kosmaj
08.03.2022.
Proslava
Beograd
19.03.2022.
Rođendan
Beograd
April
01.04.2022.
Proslava
Čačak
16.04.2022.
Proslava rođendana
Čačak
27.04.2022.
Proslava rođendana
Čačak
30.04.2022.
Rođendan
Gornji Milanovac
Maj
01.05.2022.
Venčanje
Beograd
08.05.2022.
Venčanje
Čačak
09.05.2022.
Proslava kompanije
Čačak
13.05.2022.
Rođendan
Čačak
14.05.2022.
Proslava venčanja
Požega
19.05.2022.
Venčanje
Čačak
22.05.2022.
Venčanje
Gornji Milanovac
28.05.2022.
Venčanje
Beograd
Jun
04.06.2022.
Venčanje
Čačak
10.06.2022.
Proslava rođendana
Čačak
12.06.2022.
Proslava mature
Čačak
11.06.2022.
Proslava mature
Čačak
16.06.2022.
Proslava rođendana
Gornji Milanovac
18.06.2022.
Venčanje
Kragujevac
19.06.2022.
Proslava rođendana
Čačak
25.06.2022.
Matura
Čačak
Jul
02.07.2022.
Proslava rođendana
Čačak
08.07.2022.
Proslava rođendana
Čačak
11.07.2022.
Koncert
Vrnjački Karneval
12.07.2022.
Sajam Vina
Čačak
14.07.2022.
Proslava rođendana
Čačak
15.07.2022.
Koncert
“Kosidba na Rajcu”
16.07.2022.
Venčanje
Koštunići
17.07.2022.
Venčanje
Čačak
Avgust
07.08.2022.
Venčanje
Foča
12.08.2022.
Proslava rođendana
Čačak
13.08.2022.
Venčanje
Čačak
Septembar
03.09.2022.
Rođendan
Čačak
08.09.2022.
Proslava
Čačak
10.09.2022.
Venčanje
G. Milanovac
16.09.2022.
Rođendan
Čačak
17.09.2022.
Venčanje
Valjevo
18.09.2022.
Venčanje
Kraljevo
24.09.2022.
Venčanje
Beograd
25.09.2022.
Venčanje
Arilje
29.09.2022.
Proslava rođendana
Požega
30.09.2022.
Rezervacija
Oktobar
07.10.2022.
Proslava kompanije
Čačak
08.10.2022.
Venčanje
Beograd
21.10.2022.
Rođendan
Čačak
25.10.2022.
Proslava
Čačak
Novembar
18.11.2022.
Koncert
Čačak
26.11.2022.
Svadba
Lazarevac
27.11.2022.
Proslava rođendana
Čačak
Decembar
09.12.2022.
Proslava
Čačak